Pomogliśmy Braitowi jasno wyłożyć kompetencje marki, wyrazić jej ożywczą osobowość, zbudować atrakcyjne doświadczenie edukacyjne, opracować programy i metody wspierające talenty młodzieży oraz odczarować złą sławę korepetycji

Zadania i wyzwania

Warsztaty strategiczne wypracowujące nowe pozycjonowanie, badania etnograficzne, strategia marki i marek produktowych, strategia komunikacji marki, prowadzenie działań marketingowych i reklamowych, przygotowanie marki do franczyzy

01

Zrozumieć nową rolę marki
i dokonać koniecznych korekt

Przyjrzeć się istniejącej ofercie, potrzebom klientów oraz intratnym okazjom rynkowym

02

Uporządkować ofertę,
wprowadzić zajęcia dla dzieci

Budując atrakcyjne, angażujące światy przeżyć w oparciu o fabułę i grywalizację

03

Wykorzystać silne strony marki Brait
i słabe strony konkurencji

Oferując doświadczenie edukacyjne nieobecne u lokalnych rywali

Dodatkowymi trudnościami był ograniczony czas i środki na badania, dwuznaczny wizerunek korepetycji oraz niejednoznaczny obraz edukacji pozaszkolnej, a kluczowym wyzwaniem - pogodzenie często sprzecznych oczekiwań konsumenta i klienta - ucznia/ dziecka i jego rodzica

19-10-2020-1-tinypng

Pozycjonowanie marki Brait

Ogarniemy to!

Wizję nowoczesnego punktu edukacyjnego fundatorów marki zderzyliśmy z możliwościami rynku, pojawiającymi się lokalnie szansami, okazjami i trendami.
Z badań wiedzieliśmy, gdzie szkoła zawodzi oraz w czym rodzice nie mogą, nie chcą lub nie umieją pomóc. Problemy i przeszkody oraz pragnienia i potrzeby klientów - uczniów i rodziców - były punktem wyjścia oraz źródłem inspiracji dla konkretnych rozwiązań i propozycji wartości marki.
t-17-10-2020-brait-7
20-10-2020-8d

Żywa edukacja pełna prawdziwej pasji nauczycieli-rebeliantów

Pomogliśmy właścicielom marki dopalić ich mocne strony - ożywczą energię młodego zespołu nauczycieli o silnych kompetencjach oraz świetnie zorganizowany proces pracy z uczniem korzystającym z korepetycji lub przygotowującym się do egzaminu.

Pełne wsparcie ucznia

Wiedzieliśmy, gdzie leży problem - uczniowie nie umieją się uczyć, mają trudności z dyscypliną, a ich cele są najwyżej mgliste.
Wiedząc to, marka zaofertowała przemyślany i dopasowany zestaw korzyści - pomoc trenera uczenia się oraz tutora pracującego z celami ucznia jako integralną część korepetycji lub kursów przygotowujących do egzaminów końcowych.

20-10-2020-3c
20-10-2020-brait-1b

Jasna przyszłość jest bliska

Poza ofertą korepetycji i kursów rekomendowaliśmy jej rozszerzenie o zajęcia dla dzieci. Jednocześnie - bazując na mocnych stronach zespołu, posiadającego w składzie metodyków, trenerów kompetencji i tutorów - wypracowaliśmy własne metody i podejścia dla konkretnych segmentów grup odbiorców. Bright Kids (dla dzieci), BeBright (dla młodzieży) oraz The Future Looks Bright (dla młodych dorosłych - maturzystów, studentów, absolwentów). Dla metod i podejść opracowaliśmy oryginalne nazwy i identyfikację.

Archetypem marki uczyniliśmy Opiekuna, Mędrca i Czarodzieja, istotnymi wartościami: troskę, opiekę, ochronę, pewność oraz optymizm i entuzjazm. Osobowość marki wyraża nowoczesny, zaangażowany nauczyciel-pasjonat, autentycznie zatroskany losem podopiecznego, potrafiący nie tylko uczyć, ale docierać do ucznia, wspierać go oraz ułatwiać mu uczenie. Tak wyrażona tożsamość marki była lokalnie unikalna, składła wyraźnią obietnicę oraz była atrakcyjna tak dla ucznia, jak i rodzica.

Bo dobry start, to jasna przyszłość

Ogólna misja marki Brait - zapewnienie dobrego startu dla jasnej przyszłości - znalazła swój już ukonkretniony wyraz w grupach zajęć. Oferta dla dzieci skupia się na mądrej zabawie, dla młodzieży - na odkrywaniu talentów i mocnych stron, dla młodych dorosłych - na budowaniu umiejętności przyszłości.

20-10-2020-brait-5
18-10-2020-14a

A teraz powiedzmy to kolorami
i świeżą grafiką

Dla wyrażenia tożsamości marki wybraliśmy ożywcze, kontrastowe zestawienia kolorów: żółtego, niebieskiego oraz turkusowego w odmianie jasnej i ciemnej. Wybraliśmy bardzo nowoczesną typografię o lekkim i zwężonym kroju do stosowania w tekstach ciągłych oraz geometryczny, o cienkich kreskach font do nagłówków, cytatów i wyróżnień. W nawiązaniu do nazwy marki, w projektach nie zabrakło światła oraz jaskrawych zestawień.

Żywe kolory, romby
i pochylenia

Motywem przewodnim identyfikacji uczyliliśmy... kopnięte kwadraty (wiemy, wiemy) oraz pochylenia.
Dodają dynamizmu, są nowoczesne oraz tworzą rusztowanie i ramę dla tekstów. 

20-10-2020-10
20-10-2020-brait-2
20-10-2020-1a

Wypracowana strategia skoordynowała działania firmy oraz skoncentrowała energię jej właścicieli na rzeczach najważniejszych. Wykorzystaliśmy przy tym już posiadane przez markę zasoby, w tym mocne strony zespołu.
Uporządkowaliśmy cele, pomogliśmy nadać kierunek rozwoju, usunęliśmy wizerunkowe przeszkadzajki oraz znaleźliśmy właściwą formę wyrazu, która podkreśliła wartość marki w oczach jej odbiorców. Nie wymyślaliśmy koła na nowo, wyrównaliśmy nierówności.

Źródło porządku. Biblia dla menadżerów marki

Efekty warsztatów strategicznych oraz analizy eksperckiej zawarliśmy w czytelnym i łatwym w użyciu manualu. W jednym dokumencie znalazły się główne rekomendacje dotyczące strategii biznesowej (w oparciu o badania rynku, analizę konkurencji oraz zasoby firmy), tożsamości marki oraz jej wizerunkowego wyrazu.

18-10-2020-13
20-10-2020-2c

Żeby zachować spójność
i dobre standardy

Opracowaliśmy brand booka z projektami wielu gotowych nośników.
Wypracowaliśmy świeże, spójne, ale jednocześnie otwarte na liczne marki produtowe rozwiązania adaptujące.

21-10-2020-ever-2-tinypng
18-10-2020-15

Co o naszej pracy powiedział klient?

Współpraca z Krzysztofem od początku opierała się na dialogu.

Starał się on jak najlepiej zrozumieć lokalny rynek i specyfikę mieszkańców naszego miasta.

Dzięki dobrze opracowanej strategii mogliśmy zrozumieć oczekiwania rodziców naszych uczniów i dostosować ofertę do ich wymagań.

Profesjonalizm i bardzo dobra komunikacja stały się podstawą naszej współpracy i przyczyniły się do sukcesu firmy.

Piotr Litwicki właściciel firmy Brait

Pełny zakres działań dla Brait

Badania: analiza danych zastanych, analiza pozycjonowania konkurencji, wywiady pogłębione i badania etnograficzne z klientami i konsumentami - rodzicami oraz dziećmi i młodzieżą szkolną.

Strategia marki i marketingu, strategia komunikacji marki, strategia promocji marek produktowych.

System identyfikacji wizualnej.

Projekty druków i nośników elektronicznych: papieru firmowego, wizytówki, ulotek, plakatów, przypinek, broszury, folderu oferty, oznaczeń wewnętrznych, szablonu prezentacji multimedialnej dla marki Brait oraz setki materiałów opracowywanych dla marek produktowych - zajęć Nocy odkrywców, zajęć Innova Kids, Campów/ półkolonii fabularnych, warsztatów BeBright i innych.

Programy zajęć edukacyjnych: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów (od 2010 do 2016 roku), między innymi: programy i scenariusze zajęć dziesięciu Campów/ półkolonii fabularnych oraz czterech edycji warsztatów Innova Kids.

Reklama: kampanie regularne oraz specjalne w Google Ads oraz Facebook Ads.

Przygotowanie marki do franczyzy: opracowanie podręcznika operacyjnego oraz skróconej strategii marketingowej, zaktualizowanej względem strategii pierwotnej.

Inne działania: konsulting marki i marketingu.

Zobacz wybrane REALIZACJE

dz-14-10-2020-js-6

Dobry Zarządca

17082022-1100

 Sprawozdanie finansowe

dobranasza-22-08-2020-2

Dobra Nasza

04052022-1110

Filka

07072022-2344

Maja Lose

24082022-1215

Agnieszka Ochnik