Pomogliśmy Kasprowi pogłębić zrozumienie ukrytych potrzeb jego klientów i interesariuszy, uporządkować listę usług, dopracować trafiające w sedno korzyści i propozycje wartości oraz opracować wyróżniającą komunikację jego marki osobistej

Kim był klient? 

// Kasper Lemiesz - edukator, coach, trener, aktywista

Kiedy?

// 2018-2019

Ile to trwało?

// 9 miesięcy,
przy czym same konsultacje i badania trwały ok. 5 miesięcy

Co zrobiliśmy dla klienta?

// Strategię marki osobistej obejmującą m.in.: szczegółową analizę potrzeb, oczekiwań i celów segmentów grup docelowych oraz tożsamość marki, w której uwzględniliśmy: role społeczne marki, wartości marki, osobowość, korzyści, misję i wizję, unikalną korzyść, pozycjonowanie marki oraz dowody uwiarygodniające markę w oczach jej klientów - zob. szczegóły

// Strategię komunikacji marki osobistej obejmującą m.in.: uporządkowaną listę usług (z podziałem na kluczowe korzyści), media komunikacji i promocji, styl języka marki, tematy i formaty komunikacji oraz rekomendacje przedstawienia oferty na stronie internetowej - zob. szczegoły

05072022-2027
05072022-2030

Rozpoznanie potrzeb klienta i grupy jego odbiorców

Proces wypracowywania rozwiązań oparliśmy na modelu Design thinking, który pogłębiliśmy w fazie empatii o sesje tutorskie z klientem.
Ułatwiło to wgląd w prawdziwą tożsamość marki, jej cele, misje i wizje, w oparciu o które uszyliśmy wyróżniki głównych usług Kaspra - job coachingu, coachingu rozwojowego oraz doradztwa kompetencyjnego (dla uczniów, studentów i młodych-dorosłych oraz organizacji pozarządowych).

05072022-2037-010
06072022-9049

Tożsamość marki

Na bazie zasobów marki osobistej, czyli umiejętności, kompetencji i talentów, jak i jej autentycznego głosu oraz potrzeb klientów ustaliliśmy kluczowe role społeczne, które pozwalają marce zdobyć serca klientów.
Role te są ściśle powiązane z oczekiwanymi przez klientów korzyściami i odczuwanymi bolączkami, propozycją wartości oraz wyróżnikami oferty na tle innych trenerów.

06072022-2118
06072022-9040
05072022-2019

Strategia komunikacji

W ramach strategii komunikacji wypracowaliśmy między innymi: tematy komunikacji (spięte cyklem Myśl-nik oraz Burzą Pytań), zarekomendowaliśmy współprace projektowe i redakcyjne z twórcami/ influencerami, opracowaliśmy styl języka, slogan i dewizę marki oraz hasła reklamowe, jak również naming produktów.

06072022-9037
06072022-9047

Co o naszej pracy powiedział klient?

Bardzo doceniam wsparcie Krzysztofa.

Przez cały proces [tworzenia strategii marki osobistej w modelu Design thinking] czułem, że w pełni bierze odpowiedzialność za proces projektowy.

Czułem, że jest równie ciekawy tego, co razem wypracujemy, jak ja sam.

Poza efektem w postaci strategii, z której teraz korzystam tworząc swoją stronę internetową i ostateczną ofertę, sesje z Krzysztofem pomagały mi lepiej zrozumieć to, kim jestem i co chcę dawać światu - w bardzo dosłownym znaczeniu.

Nasze spotkanie były dla mnie też pracą nad sobą. […] Czułem się głęboko szanowany i wspierany.

Kasper Lemiesz — edukator, działacz społeczny, inicjator społeczności TUversity, coach

Zobacz wybrane REALIZACJE

dz-14-10-2020-js-6

Dobry Zarządca

20-10-2020-brait-1b

Brait

dobranasza-22-08-2020-2

Dobra Nasza

04052022-1110

Filka

07072022-2344

Maja Lose

24082022-1215

Agnieszka Ochnik