Pomogliśmy Mai wypracować strategię porządkującą i uspójniającą wizerunek, zaprojektowaliśmy logo, materiały graficzne i stronę www, aby nadążały za Jej profesjonalizmem i troską o klienta oraz wyrażały to w sposób nie budzący wątpliwości

Kiedy?

// 2017-2019

Ile to trwało?

// 8 tygodni (strategia marki osobistej), 4 tygodnie (logo, skrócony system identyfikacji wizualnej), 2 tygodnie (projekt i wdrożenie strony internetowej)

Co zrobiliśmy dla klienta?

// Strategię marki osobistej obejmującą m.in.: segmenty grup docelowych (w tym odbiorców biznesowych), wartości marki, kluczowe skojarzenia z marką, pozycjonowanie oraz osobowość i archetypy marki, kanały komunikacji i promocji sprzedaży, tematy i formaty komunikacji, styl języka marki oraz story marki

// Projekt logo i systemu identyfikacji wizualnej

// Projekt i wdrożenie strony www

07072022-2344

Pozycjonowanie marki Mai

Maja łączy bogate doświadczenie managerskie z wieloletnią praktyką szkoleniową i trenerską. Jej szkolenia cechuje skupienie na praktycznych zastosowaniach wiedzy, narzędzi, technik i metod w pełni dopasowanych do potrzeb grupy oraz decydentów. Jej podejście pozwala na nieosiągalną w tradycyjnym modelu skuteczność w zakresie rozpoznania potrzeb przed szkoleniem, realizację celów w jego trakcie oraz monitorowanie efektów po jego odbyciu.

Samo szkolenie to za mało

Model przed/ na/ po akcentuje wyróżnik marki, polegający na zaangażowanym działaniu przed szkoleniem (na etapie pozyskiwania informacji o potrzebach pracowników, menedżera i firmy), w trakcie oraz po szkoleniu. Analiza konkurencji wykazała czysto deklaratywną troskę trenera/ firmy szkoleniowej w tym zakresie; na bazie tego insightu uszyliśmy wyróżnik trafiający w serca, budujący zaufanie oraz odpowiadający na palącący problem decydentów w postaci braku faktycznego dopasowania treści, metod, ćwiczeń, technik i in.

23052022-2134
20052022-1000
20052022-1020

Osobowość
marki

Na podstawie rozmów z klientami, analizy postrzeganego wizerunku, zasobów oraz tożsamości – archetypami marki uczyniliśmy magika, twórcę i mędrca, a kluczowymi wartościami i korzyściami: praktyczność, kreatywność i inspirację.

11052022-1201
26072022-1130

Logo 
i layouty

Zaproponowaliśmy logo typograficzne w formie tzw. pisanki kaligraficznej, imitującej pismo odręczne. Opracowaliśmy również wersję skróconą, funkcjonującą w formie inicjału ML na poddruku o kształcie koła (wykorzystywaną w prezentacjach i dokumentach elektronicznych – głównie materiałach szkoleniowych).
W layoutach wykorzystaliśmy świeże zestawienia kolorów oraz nowoczesną typografię.

11052022-1155
11052022-1141

Kolorystyka, która rezonuje z marką

Wybraliśmy kolor rezonujący z tożsamością marki, ale i odróżniający ją w kategorii.
Wykorzystaliśmy kobaltowy (intensywny niebieski), błękitny oraz szary.
Zbudowaliśmy w ten sposób skojarzenia z kreatywnością, świeżym, innowacyjnym sposobem myślenia i uczenia oraz harmonijną współpracą.

Co o naszej pracy powiedział klient?

Lubię pracować z Krzysztofem, bo jest niezwykle cierpliwy i otwarty na sugestie.

Uważam też, że oddanie Krzysztofowi opracowania strategii marki osobistej było dobrym pomysłem.

Bardzo cenię Krzysztofa za zaangażowanie, energię [...], a także za coś, co można by określić mobilizowaniem do odważnych pomysłów.

Krzysztof jest nie tylko autorem strategii marki i projektantem elementów graficznych, ale wręcz managerem marki.

Maja Lose — właścicielka marek Maja Lose oraz Umiejętności Przyszłości

Zobacz wybrane REALIZACJE

dz-14-10-2020-js-6

Dobry Zarządca

20-10-2020-brait-1b

Brait

dobranasza-22-08-2020-2

Dobra Nasza

04052022-1110

Filka

07072022-1111

Kasper Lemiesz

24082022-1215

Agnieszka Ochnik