Pomogliśmy Agnieszce – trenerce biznesu, konsultantce i facylitatorce – odnaleźć wyróżniki jej marki osobistej oraz atrakcyjnie je wyrazić dzięki opracowanej strategii marki i komunikacji marki

Kim był klient? 

// Agnieszka Ochnik – trenerka biznesu, konsultantka, facylitatorka

Kiedy?

// 2022

Ile to trwało?

// 3,5 miesiąca

Co zrobiliśmy dla klienta?

// Strategię marki osobistej obejmującą m.in.: diagnozę kompetencji, zasobów (mocnych stron, umiejętności, wyróżników wskazywanych w wywiadach przez klientów końcowych, biznesowych i partnerów), jak również ocenę biznesowego wizerunku marki, segmenty grup docelowych (potrzeby, wartości, postawy, style życia) oraz tożsamość marki (wartości, misję, wizję, role społeczne, korzyści, propozycję wartości, osobowość/ archetypy, wyróżniki i naming marki)

// Strategię komunikacji marki osobistej obejmującą m.in.: identyfikację interesariuszy i potencjalnych partnerów marki, dowody uwiarygodniające markę w oczach odbiorców, kanały komunikacji, działania content marketingowe budujące i wspierające propozycję wartości marki (cykle tematyczne, tematy komunikacji, formaty komunikacji), styl języka marki i inne

spistresci2
05082022-2200

Wyzwania strategii

Wyzwaniem było zaopiekowanie się i zaadresowanie w komunikacji trzech różnych segmentów grup odbiorców – klientów końcowych (bezpośrednich uczestników szkoleń), biznesowych (pozyskujących Agnieszkę do przeprowadzenia szkoleń dla swoich pracowników) oraz firm szkoleniowych (zatrudniających Agnieszkę jako podwykonawcę).
Celem była szczegółowa identyfikacja decydentów (w ramach poszczególnych grup odbiorców), ich potrzeb, wartości, postaw i stylów życia (w oparciu o model VALS), ułatwiająca nam opracowanie skrojonej na miarę i dopasowanej oferty oraz propozycji wartości (unikalnej dla każdej z grup).

Nasza rola

Wyniki badań, które przeprowadziliśmy, wykazały całkowitą spójność w obszarze tożsamości i wizerunku zawodowego (w oczach klientów końcowych, biznesowych oraz zatrudniających Agę firm szkoleniowych).
Naszym zadaniem było podkreślenie tych cech (i wynikających z nich korzyści), które grupy odbiorców szczególnie ceniły w pracy Agi, jak również ich atrakcyjne opakowanie oraz skuteczne dotarcie z propozycją wartości do osób decyzyjnych.

07082022-1535
07082022-1530

Propozycja wartości i wizja marki

Na bazie autentycznych zasobów marki określiliśmy jej propozycję wartości – czyli kluczowe korzyści dla odbiorców i wyróżniki, jak również jej role oraz archetypy (czyli osobowość – równie ważną dla decydentów co wiedza merytoryczna i kompetencje).
Wizję marki – […] inspirować innych z korzyścią dla rozwoju pojedynczych osób, zespołów i biznesów klientów oraz pomagać biznesom klientów wydobywać lub odblokowywać potencjał i ukryte zasoby ich ludzi/ zespołów przełożyliśmy na cele średniookresowe, które wyraziliśmy łatwo uchwytnymi metrykami.

Pozycjonowanie marki

Pozycjonowanie marki dla wszystkich trzech grup odbiorców skrótowo wyraża jej slogan – produktywnie, proaktywnie, prosto, jak również funkcjonujący jako swego rodzaju skrót alias imienia i nazwiska Agnieszki Ochnik – Aga Pro, wprost nawiązujący do wskazanych w dewizie korzyści dla klientów.

07082022-1531
06082022-2230
12082022-1110
06082022-2231
05082022-1359
22082022-1850

Motyw przewodni

Motywem przewodnim sytemu identyfikacji uczyniliśmy przenikające się okręgi oraz diagram Venna. Zaakcentowaliśmy w ten sposób sumę korzyści - ich integralność i systemowość, jak również wyróżnik marki dotyczący sposobu pracy i podejścia do klientów - produktywnie, proaktywnie i prosto.
Do nagłówków wybraliśmy atrakcyjną pisankę, a do tekstów ciągłych sprawdzony, nowoczesny, lekki i bezszeryfowy font. Całość jest spójna graficznie oraz buduje i utrwala pożądane skojarzenia.

Co o naszej pracy powiedział klient?

Bardzo się cieszę, że mogłam współpracować z Krzyśkiem nad strategią marki osobistej.

Krzysiek to osoba bardzo profesjonalna, uważna na potrzeby klienta, pracująca bardzo kreatywnie, otwarcie, ż dużą uważnością na to, czego potrzebuje klient oraz jakie jest jego środowisko.

Krzysiek to również wielka dawka energii, poczucia humoru i nietuzinkowych rozwiązań.

Współpracę z Krzyśkiem mogę polecić naprawdę każdemu.

Agnieszka Ochnik — trenerka biznesu, konsultantka, facylitatorka

Zobacz wybrane REALIZACJE

dz-14-10-2020-js-6

Dobry Zarządca

20-10-2020-brait-1b

Brait

dobranasza-22-08-2020-2

Dobra Nasza

04052022-1110

Filka

07072022-2344

Maja Lose

24082022-1816

M. Krygiel-Bartoszewicz