Pomogliśmy Braitowi jasno wyłożyć kompetencje marki, wyrazić jej ożywczą osobowość, zbudować atrakcyjne doświadczenie edukacyjne, opracować programy i metody wspierające talenty młodzieży oraz odczarować złą sławę korepetycji

Zadania i wyzwania

Warsztaty strategiczne wypracowujące nowe pozycjonowanie, badania etnograficzne, strategia marki i marek produktowych, strategia komunikacji marki, prowadzenie działań marketingowych i reklamowych, przygotowanie marki do franczyzy

01

Zrozumieć nową rolę marki
i dokonać koniecznych korekt

Przyjrzeć się istniejącej ofercie, potrzebom klientów oraz intratnym okazjom rynkowym

02

Uporządkować ofertę,
wprowadzić zajęcia dla dzieci

Budując atrakcyjne, angażujące światy przeżyć w oparciu o fabułę i grywalizację

03

Wykorzystać silne strony marki Brait
i słabe strony konkurencji

Oferując doświadczenie edukacyjne nieobecne u lokalnych rywali

Dodatkowymi trudnościami był ograniczony czas i środki na badania, dwuznaczny wizerunek korepetycji oraz niejednoznaczny obraz edukacji pozaszkolnej, a kluczowym wyzwaniem - pogodzenie często sprzecznych oczekiwań konsumenta i klienta - ucznia/ dziecka i jego rodzica

19-10-2020-1-tinypng

Pozycjonowanie marki Brait

Ogarniemy to!

Wizję nowoczesnego punktu edukacyjnego fundatorów marki zderzyliśmy z możliwościami rynku, pojawiającymi się lokalnie szansami, okazjami i trendami.
Z badań wiedzieliśmy, gdzie szkoła zawodzi oraz w czym rodzice nie mogą, nie chcą lub nie umieją pomóc. Problemy i przeszkody oraz pragnienia i potrzeby klientów - uczniów i rodziców - były punktem wyjścia oraz źródłem inspiracji dla konkretnych rozwiązań i propozycji wartości marki.
t-17-10-2020-brait-7
20-10-2020-8d

Żywa edukacja pełna prawdziwej pasji nauczycieli-rebeliantów.

Pomogliśmy właścicielom marki dopalić ich mocne strony - ożywczą energię młodego zespołu nauczycieli o silnych kompetencjach oraz świetnie zorganizowany proces pracy z uczniem korzystającym z korepetycji lub przygotowującym się do egzaminu.

Pełne wsparcie ucznia.

Wiedzieliśmy, gdzie leży problem - uczniowie nie umieją się uczyć, mają trudności z dyscypliną, a ich cele są najwyżej mgliste.
Wiedząc to, marka zaofertowała przemyślany i dopasowany zestaw korzyści - pomoc trenera uczenia się oraz tutora pracującego z celami ucznia jako integralną część korepetycji lub kursów przygotowujących do egzaminów końcowych.

20-10-2020-3c
20-10-2020-brait-1b

Jasna przyszłość jest bliska.

Poza ofertą korepetycji i kursów rekomendowaliśmy jej rozszerzenie o zajęcia dla dzieci. Jednocześnie - bazując na mocnych stronach zespołu, posiadającego w składzie metodyków, trenerów kompetencji i tutorów - wypracowaliśmy własne metody i podejścia dla konkretnych segmentów grup odbiorców. Bright Kids (dla dzieci), BeBright (dla młodzieży) oraz The Future Looks Bright (dla młodych dorosłych - maturzystów, studentów, absolwentów). Dla metod i podejść opracowaliśmy oryginalne nazwy i identyfikację.

Archetypem marki uczyniliśmy Opiekuna, Mędrca i Czarodzieja, istotnymi wartościami: troskę, opiekę, ochronę, pewność oraz optymizm i entuzjazm. Osobowość marki wyraża nowoczesny, zaangażowany nauczyciel-pasjonat, autentycznie zatroskany losem podopiecznego, potrafiący nie tylko uczyć, ale docierać do ucznia, wspierać go oraz ułatwiać mu uczenie. Tak wyrażona tożsamość marki była lokalnie unikalna, składła wyraźnią obietnicę oraz była atrakcyjna tak dla ucznia, jak i rodzica.

Bo dobry start, to jasna przyszłość.

Ogólna misja marki Brait - zapewnienie dobrego startu dla jasnej przyszłości - znalazła swój już ukonkretniony wyraz w grupach zajęć. Oferta dla dzieci skupia się na mądrej zabawie, dla młodzieży - na odkrywaniu talentów i mocnych stron, dla młodych dorosłych - na budowaniu umiejętności przyszłości.

20-10-2020-brait-5
18-10-2020-14a

A teraz powiedzmy to kolorami
i świeżą grafiką.

Dla wyrażenia tożsamości marki wybraliśmy ożywcze, kontrastowe zestawienia kolorów: żółtego, niebieskiego oraz turkusowego w odmianie jasnej i ciemnej. Wybraliśmy bardzo nowoczesną typografię o lekkim i zwężonym kroju do stosowania w tekstach ciągłych oraz geometryczny, o cienkich kreskach font do nagłówków, cytatów i wyróżnień. W nawiązaniu do nazwy marki, w projektach nie zabrakło światła oraz jaskrawych zestawień.

Żywe kolory, romby
i pochylenia.

Motywem przewodnim identyfikacji uczyliliśmy... kopnięte kwadraty (wiemy, wiemy) oraz pochylenia.
Dodają dynamizmu, są nowoczesne oraz tworzą rusztowanie i ramę dla tekstów. 

20-10-2020-10
20-10-2020-brait-2
20-10-2020-1a

Zadbaliśmy o to, by nadać odpowiedni wyraz świeżym pomysłom załogi Brait na zajęcia dla dzieci. Wymyślaliśmy wpadające w ucho nazwy, łapiącą za serducho fabułę, scenariusze zajęć, a nawet mechaniki grywalizacyjne. Opracowaliśmy elementy identyfikacji oraz story dla ponad dziesieciu Campów (półkolonii fabularnych), czterech cykli Nocy odkrywców oraz sześciu Innova Kids. Pomogliśmy zbudować bogate światy przeżyć z wciągającą fabułą i trzymającą w napięciu akcją, które pokochały dzieciaki.

18-10-2020-12
20-10-2020-brait-3a
20-10-2020-8a
20-10-2020-brait-4
20-10-2020-6a

Wypracowana strategia skoordynowała działania firmy oraz skoncentrowała energię jej właścicieli na rzeczach najważniejszych. Wykorzystaliśmy przy tym już posiadane przez markę zasoby, w tym mocne strony zespołu.
Uporządkowaliśmy cele, pomogliśmy nadać kierunek rozwoju, usunęliśmy wizerunkowe przeszkadzajki oraz znaleźliśmy właściwą formę wyrazu, która podkreśliła wartość marki w oczach jej odbiorców. Nie wymyślaliśmy koła na nowo, wyrównaliśmy nierówności.

Źródło porządku. Biblia dla menadżerów marki.

Efekty warsztatów strategicznych oraz analizy eksperckiej zawarliśmy w czytelnym i łatwym w użyciu manualu. W jednym dokumencie znalazły się główne rekomendacje dotyczące strategii biznesowej (w oparciu o badania rynku, analizę konkurencji oraz zasoby firmy), tożsamości marki oraz jej wizerunkowego wyrazu.

18-10-2020-13
20-10-2020-2c

Żeby zachować spójność
i dobre standardy.

Opracowaliśmy brand booka z projektami wielu gotowych nośników.
Wypracowaliśmy świeże, spójne, ale jednocześnie otwarte na liczne marki produtowe rozwiązania adaptujące.

21-10-2020-ever-2-tinypng
18-10-2020-15

Jakie były efekty naszych działań?

Klienci polubili markę i zaufali jej. Współczynnik klientów powracających wyniósł 29,5% - prawie co trzeci klient skorzystał z Campów, zajęć Innova Kids lub Nocy odkrywców po raz kolejny w okresie 1,5 roku. Zajęcia te były często polecane przez rodziców - co szósty klient polecił je innej osobie (w okresie badania).

Marka jest rozpoznawalna lokalnie w kategorii zajęć dla dzieci, w szczególności kreatywnych zajęć dla dzieci oraz półkolonii, jak również korepetycji. Decyzja o rozszerzeniu działalności o zajęcia dla najmłodszych umożliwiła uzupełnienie zysków firmy w okresach obniżonych przychodów z korepetycji i kursów - wakacji, ferii zimowych, pierwszych i ostatnich tygodni roku szkolnego.

Dbałość o detale, skuteczne - oraz atrakcyjne wizerunkowo - metody pracy i podejście do ucznia, przesympatyczni i kompetentni nauczyciele, opiekunowie z sercem na dłoni, fabularyzowane, bogate w emocje zajęcia... to wszystko, i wiele więcej, zdecydowało o sukcesie marki.

Co do naszej pracy powiedział klient?

Współpraca z Krzysztofem od początku opierała się na dialogu.

Starał się on jak najlepiej zrozumieć lokalny rynek i specyfikę mieszkańców naszego miasta.

Dzięki dobrze opracowanej strategii mogliśmy zrozumieć oczekiwania rodziców naszych uczniów i dostosować ofertę do ich wymagań.

Profesjonalizm i bardzo dobra komunikacja stały się podstawą naszej współpracy i przyczyniły się do sukcesu firmy.

Piotr Litwicki Właściciel firmy Brait

Pełny zakres działań dla Brait

Badania: analiza danych zastanych, analiza pozycjonowania konkurencji, wywiady pogłębione i badania etnograficzne z klientami i konsumentami - rodzicami oraz dziećmi i młodzieżą szkolną.
Strategia marki i marketingu, strategia komunikacji marki, strategia promocji marek produktowych.
System identyfikacji wizualnej.
Projekty druków i nośników elektronicznych: papieru firmowego, wizytówki, ulotek, plakatów, przypinek, broszury, folderu oferty, oznaczeń wewnętrznych, szablonu prezentacji multimedialnej dla marki Brait oraz setki materiałów opracowywanych dla marek produktowych - zajęć Nocy odkrywców, zajęć Innova Kids, Campów/ półkolonii fabularnych, warsztatów BeBright i innych.
Programy zajęć edukacyjnych: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów (od 2010 do 2016 roku), między innymi: programy i scenariusze zajęć dziesięciu Campów/ półkolonii fabularnych oraz czterech edycji warsztatów Innova Kids.
Reklama: kampanie regularne oraz specjalne w Google Ads oraz Facebook Ads.
Przygotowanie marki do franczyzy: opracowanie podręcznika operacyjnego oraz skróconej strategii marketingowej, zaktualizowanej względem strategii pierwotnej.
Inne działania: konsulting marki i marketingu.

Zobacz inne case study

Lub wróć do listy projektów

dobranasza-22-08-2020-2

Dobra Nasza

Restauracja z kuchnią polską

09-10-2020-cover

Wszystkie projekty

Wróć do listy projektów

dz-14-10-2020-js-6

Dobry Zarządca

Zarządca nieruchomości