Jakie cele strategia employer branding pomoże Ci zrealizować?

Spis treści typowej strategii
employer brandingowej

Część 1

Kompleksowy audyt marki pracodawcy

Wywiady pogłębione z wybranymi pracownikami, menadżerami, zarządem, działem HR

Warsztaty projektowe w podejściu Design thinking

Focusy 

Badania etnograficzne

Ankiety

Inne badania dobrane po doprecyzowaniu celów strategii marki pracodawcy

Część 2

Wnioski z istniejących danych zastanych

Pozycja marki na lokalnym rynku

Struktura firmy i struktura zatrudnienia

Kultura organizacyjna

Wynagrodzenia

Wskaźniki EB i HR

Inne posiadane przez firmę dane zastane, wskaźniki, parametry ważne z punktu widzenia celów strategii employer branding

Część 3

Research rynku i konkurencji

Analiza korzyści konkurencji

Analiza propozycji wartości zatrudnienia

Analiza oferowanych benefitów pozapłacowych konkurencji

Analiza wyróżników konkurencji

Analiza innych parametrów kluczowych dla celu opracowywania strategii EB

Część 4

Audyt komunikacji marki

Kanały i narzędzia komunikacji (jako takiej)

Kanały i narzędzia komunikacji ofert pracy

Ocena dotychczasowych działań HR i EB

Rekonstrukcja wizerunku marki pracodawcy na podstawie komunikacji oraz wniosków z badań

Dokładny zakres audytu zostanie doprecyzowany po określeniu celu głównego i celów pośrednich tworzonej strategii employer branding

Część 5

Komunikacja marki — wnioski i rekomendacje strategiczne, EB, PR oraz wybór taktyk poszczególnych działań pozwalających osiągnąć zakładane cele

Wyróżniki marki pracodawcy — EVP, USP i ESP

Komunikowane korzyści marki pracodawcy oraz obietnica marki pracodawcy

Uwiarygodnienie korzyści i obietnicy marki — Reason to Believe

Język i ton komunikacji marki (w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej)

Narzędzia i kanały komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej

Dodatkowe rekomendowane kanały komunikacji ofert pracy

Rekomendacje do kampanii rekrutacyjnej, działań PR (w lokalnej prasie, w grupach i na forach internetowych)

Rekomendacje działań z obszaru marketingu szeptanego oraz zarządzania wizerunkiem w internecie

Opracowanie wzorcowych ofert pracy (dla kluczowych stanowisk)

Dodatkowe rekomendowane działania z obszaru doświadczenia kandydatów/ candidate experience oraz pracowników

Dokładny zakres tej części strategii marki pracodawcy zostanie doprecyzowany po ustalenie celu głównego i celów pośrednich

77% pracodawców uważa, że główna korzyść z posiadania długoterminowej strategii employer branding, to łatwość w przyciąganiu talentów. Jednocześnie 2/3 pracodawców deklaruje, że strategii marki pracodawcy... nie posiada.
Jeśli jesteś w tych 2/3... czas to zmienić!

Raport Employer Branding w Polsce, HRM Institute 2020.
Link do raportu.

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje strategia employer branding?

Wszystko zależy od jej zakresu. 
Uśredniając - między 8,5 a 25 tys. złotych. 
Napisz do mnie i zapytaj o szczegóły.

Jak długo trwa praca nad strategią employer branding?

Od 2 do 4 miesiący (w zależności od zakresu strategii employer brandingiwej oraz liczby stanowisk/ wielkości załogi).

Na jakie efekty wdrożenia strategii marki pracodawcy mogę liczyć?

Zależnie od celu budowania strategii, efektem jej opracowania może być na przykład: znaczne zmniejszenie rotacji pracowników, większa łatwość w pozyskaniu kandydatów do pracy (spełniających kryteria z ogłoszenia rekrutacyjnego), większe zaangażowanie pracowników, wyższa ocena ich satysfacji z pracy i tym podobnie.

Pracujemy nad strategią EB zdalnie, czy stacjonarnie?

I tak, i tak. Cześć działań prowadzących do opracowania strategii employer brandingowej (np. badania etonograficzne) wymagają mojej obecności na miejscu, w siedzibie Państwa firmy/ zakładu, część zadań (np. zatwierdzanie poszczególnych części strategii, rozmowy z zarządem) możemy wykonać zdalnie.

Dodatkowo w ramach tworzenia strategii employer branding i po jej wykonaniu

6

Godzin efektywnych
konsultacji powdrożeniowych

5

Praktycznych narzędzi monitorowania kondycji marki pracodawcy po wdrożeniu

Napisz lub zadzwoń do mnie. Porozmawiamy o STRATEGII EB Twojej marki