Dobra strategia wskazuje spójny zestaw działań, które pozwalają mierzyć się z wyzwaniami, przed którymi firma stoi lub za chwilę stanie.
Diagnoza sytuacji wyjściowej – analiza grup odbiorców, rynku, konkurencji i trendów – pozwala skoncentrować zasoby na kluczowych działaniach.

O to właśnie chodzi w strategii – o mądre, przemyślane, skoncentrowane, kierunkowe, działania, które będą dla firmy trampoliną – pozwolą jej zwiększyć udział w rynku, budować wartość marki, generować przychody, łatwiej dotrzeć do dobrze płacących klientów i… wiele więcej.