Pomogliśmy jednej z katedr Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pozyskać respondentów do badań ankietowych, jak również prowadziliśmy to badanie, pozyskując w krótkim czasie blisko 450 jakościowych odpowiedzi.

Kiedy?

// 2020 rok

Ile to trwało?

// 5 tygodni (przygotowania do badań oraz realizacja kampanii pozyskiwania leadów – uczestników badania)

Co zrobiliśmy dla klienta?

// Wdrożyliśmy ankietę badawczą

// Prowadziliśmy rekrutację do badania, m.in. poprzez personalizowane wiadomości wysyłane do respondentów na LinkedIn z wykorzystaniem narzędzia Sales Navigator

// Obsługiwaliśmy panel badawczy

// Opracowaliśmy treści wiadomości inicjujących kontakt oraz scenariusze konwersacji

// Zaprojektowaliśmy taktyki pozyskiwania kontaktów oraz reguły automatyzujące 

// Zidentyfikowaliśmy kluczowe kryteria kwalifikacji leadów

// Opracowaliśmy propozycję wartości dla uczestników badania

// Zidentyfikowaliśmy interesariuszy, partnerów, pośredników, branżowych ekspertów (wspomagających nas w dotarciu od grupy docelowej)

// Prowadziliśmy działania content marketingowe i social sellingowe na LinkedIn

// Opracowaliśmy key visual – logo, banery, wzory plansz, grafiki do postów itp.

18092022-2140

Nasze zadanie

Pracownicy naukowi katedry EiOP Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zlecili nam pozyskanie respondentów oraz przeprowadzenie badania CAWI (ankiety elektronicznej) na grupie 400 uczestników. Celem projektu – realizowanego jako grant badawczy – było zidentyfikowanie czynników wpływających na zdolność organizacji do dynamicznego doskonalenia procesów.
Badanymi były osoby zarządzające jakością i/ lub procesami doskonalenia (w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z normą ISO serii 9000) z polskich średnich/ dużych firm/ korporacji.

24102022-2135
20092022-2320

Jak podeszliśmy do zadania? Jak rekrutowaliśmy uczestników oraz z jakimi wyzwaniami się mierzyliśmy?

Z uwagi na specyfikę grupy, skorzystanie z dostępnych paneli badawczych było niemożliwe.

Zdecydowaliśmy się na prowadzenie rekrutacji na platformie LinkedIn z użyciem narzędzia Sales Navigator, który umożliwiał nam również wstępną weryfikację kwalifikowalności uczestników (spośród wszystkich użytkowników tego portalu nieco ponad 4 tys. spełniało kryteria).

Aby zmaksymalizować zgodę respondentów na udział w badaniu, przygotowaliśmy 8 szablonów wiadomości inicjujących kontakt (dopasowanych do segmentów grup odbiorców) oraz 2 propozycje wartości (korzyści z udziału w badaniu).

Poza bezpośrednim kontaktem z respondentami zidentyfikowaliśmy również – oraz skorzystaliśmy z pomocy – interesariuszy, partnerów i pośredników ułatwiających nam dotarcie do grupy celu. Były nimi stowarzyszenia, organizacje, portale i wortale tematyczne oraz branżowi eksperci.

Prowadziliśmy również działania z obszaru social sellingu i marketingu treści, publikując kontent dot. doskonalenia procesów i zarządzania jakością, budując w ten sposób zasięgi postów oraz docierając do osób zainteresowanych tą tematyką – potencjalnych uczestników badania.

Wyzwaniem była duża liczba pytań (które obniżały tzw. współczynnik wypełnienia), krótki czas na rekrutację uczestników i przeprowadzenie badania (8 tygodni) oraz bardzo wąska grupa docelowa (z pięcioma kluczowymi kryteriami kwalifikowalności).

Przyjazny user experience

Przeprowadzone badanie pilotażowe potwierdziło przypuszczenie, że liczba pytań w ankiecie – a było ich aż 125 – będzie generować bardzo wysoki współczynnik odrzuceń. Aby temu zaradzić, do przeprowadzenia ankiety wykorzystaliśmy narzędzie Typeform o czytelnym i intuicyjnym interfejsie, przyjaznym sposobie przedstawiania pytań oraz zawierające pasek postępu i inne rozwiązania utrzymujące uwagę respondenta (w trakcie badania). Ograniczyliśmy w ten sposób współczynnik bounce rate o blisko 20%.

19092022-1505
20092022-1701

Wsparcie marketingowe

Poza rekrutacją bezpośrednią (z wykorzystaniem narzędzia Sales Navigator) prowadziliśmy działania z zakresu marketingu treści i social sellingu – aktywnie budowaliśmy sieć kontaktów, poszukiwaliśmy ambasadorów projektu (ułatwiających nam dotarcie do respondentów), publikowaliśmy posty oraz włączaliśmy się w dyskusję. Pozyskaliśmy również uwagę i wsparcie branżowych portali, wortali oraz stowarzyszeń i organizacji.

Cel zrealizowaliśmy z naddatkiem

Celem, na którym zależało klientowi, było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie wewnętrzne czynniki wpływają na zdolność przedsiębiorstw do dynamicznego doskonalenia procesów?
Cel ten – dzięki aktywnym działaniom rekrutacyjnym oraz właściwemu doborowi platformy i narzędzi – zrealizowaliśmy z naddatkiem – przeprowadziliśmy badanie i zebraliśmy wyniki w czasie krótszym niż zakładano – w 5, zamiast w 8 tygodni oraz pozyskaliśmy dla klienta o blisko 10% więcej ankiet.

20092022-1700
19092022-1523

Rezultaty?

Pozyskaliśmy 3750 leadów, czego efektem było 676 uzupełnionych ankiet, w tym 435 kwalifikowalnych (pytania filtrujące/ metryczka).
Response rate, czyli współczynnik zrealizowanych ankiet w stosunku do liczby leadów, wyniósł 18% (12% kwalifikowanych).
Klient bardzo dobrze ocenił naszą pracę.

Co o naszej pracy powiedział klient?

Krzysztof w krótkim czasie pomógł nam zebrać prawie 450 jakościowych leadów do zaawansowanego, wielowątkowego badania dotyczącego problematyki dynamicznego doskonalenia procesów biznesowych (prowadzonego w ramach projektu badawczego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu).

Zarekomendował skuteczny sposób dotarcia do quality managerów/ kierowników ds. jakości oraz zrealizował efektywną kampanię na LinkedIn.

Krzysztof w czasie realizacji badania był stale dostępny, mogłam liczyć na jego pomoc i wsparcie; moje sugestie były na bieżąco uwzględniane i wdrażane; żadne z moich pytań nie pozostało bez odpowiedzi.

dr Renata Brajer-Marczak — kierownik projektu badawczego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa

Zobacz wybrane REALIZACJE

dz-14-10-2020-js-6

Dobry Zarządca

20-10-2020-brait-1b

Brait

dobranasza-22-08-2020-2

Dobra Nasza

07072022-1111

Kasper Lemiesz

07072022-2344

Maja Lose

24082022-1215

Agnieszka Ochnik